Warning: include(/home/schulz/domains/natuursteenspecialist.com/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/schulz/domains/natuursteenspecialist.com/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Warning: include(): Failed opening '/home/schulz/domains/natuursteenspecialist.com/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/schulz/domains/natuursteenspecialist.com/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Schulz Natuursteenspecialist uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatie gegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer. Schulz Natuursteenspecialist verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Schulz Natuursteenspecialist levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Schulz Natuursteenspecialist dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Schulz Natuursteenspecialist verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Schulz Natuursteenspecialist worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Schulz Natuursteenspecialist persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Schulz Natuursteenspecialist, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Schulz Natuursteenspecialist aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Schulz Natuursteenspecialist zal uw gegevens niet aan derden verkopen. Bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden zal Schulz Natuursteenspecialist te allen tijde conform de AVG te handelen.

Nieuwsbrief
Op dit moment versturen wij geen nieuwsbrieven.

Cookies | Google Analytics
Schulz Natuursteenspecialist gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Schulz Natuursteenspecialist kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Schulz Natuursteenspecialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Schulz Natuursteenspecialist raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Schulz Natuursteenspecialist verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@natuursteenspecialist.nl. Schulz Natuursteenspecialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Schulz Natuursteenspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schulz Natuursteenspecialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schulz Natuursteenspecialist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schulz Natuursteenspecialist op via info@natuursteenspecialist.nl.

Schulz Natuursteenspecialist is als volgt te bereiken
Waspikse weg 8
5109 RE ’s Gravenmoer
T. 06 - 6 04 20 14
E. info@natuursteenspecialist.nl

Schulz Natuursteenspecialist kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.